UNIMO 2021 – Thử nghiệm trên đường thành phố

Trong vài tháng, nhóm của chúng tôi đã thử nghiệm nguyên mẫu UNIMO 1.0 trong môi trường đô thị. Trong video này, các kỹ sư của chúng tôi chia sẻ ấn tượng của họ khi lái một chiếc ô tô trong điều kiện giao thông thực tế của thành phố và kết quả chính của các bài kiểm tra, dữ liệu từ đó sẽ giúp phát triển nguyên mẫu UNIMO 2.0 cấp hai. Đặt trước UNIMO:https://20.unimo.by/reservation
Dẫn nguồn: https://youtu.be/wlDOdGAX1Z4

Chia sẻ bài viết ngay