Một máy thử nghiệm để kiểm tra cường độ của vật liệu và mối nối đã đến tổ hợp sản xuất SkyWay.

Theo Alexander Karaban, Chuyên gia công nghệ kỹ thuật của Phòng thí nghiệm phát triển vật liệu mới, Công ty công nghệ Stringky, việc mua lại được chờ đợi từ lâu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của nhân viên công ty, bởi vì thị trường thế giới thường không có những gì cần thiết để tạo ra công nghệ Vận chuyển chuỗi đơn vị, và tất cả các cấu trúc sẽ được phát triển và do đó được thử nghiệm. Tất cả các chi tiết là trong câu chuyện của chúng tôi.

Chia sẻ bài viết ngay