Một đường thử dài 2 km có thể vận chuyển hành khách và hàng hóa sẽ đi vào hoạt động trong năm nay

Chia sẻ bài viết ngay