Công Nghệ

SkyWay được tạo ra thế nào?

08/04/2019 - 4:10
Công ty thiết kế-kết cấu Công ty bao gồm 15 ban thiết kế, đứng đầu mỗi ban là thiết kế trưởng. Tại đây các chuyên...

Ai tạo ra SkyWay?

08/04/2019 - 4:05
Yunitskiy Anatoly Eduardovich tác giả và tổng công trình sư các công nghệ đường dây Yunitskiy chủ nhiệm 2 dự án Liên hợp quốc thành...

Các giai đoạn hoàn thành SkyWay

08/04/2019 - 4:03
Việc xây dựng EcoTechnoPark và hiện thực công nghệ SkyWay chia thành 15 giai đoạn. Hiện nay giai đoạn thứ 13 đang được thực hiện....