CNN tạp chí lớn uy tín hàng đầu của Mỹ đưa tin về SKYWAY!

CNN đã đăng một bài báo về hệ thống giao thông của UST Inc.
Vận chuyển bởi Unitsky String Technologies, Inc. đã trở thành một trong những phương tiện truyền thông lớn nhất thế giới. Vào ngày 8 tháng 8, CNN đã đăng một bài viết về hệ thống giao thông của UST, Inc. Oleg Zaretsky, CEO của công ty quản lý trung tâm sáng tạo công nghệ vận chuyển dây ở Sharjah và đại diện cho lợi ích của nhà phát triển ở khu vực MENA, đã nói với các nhà báo về dự án độc đáo này.
Đọc thêm qua liên kết trên CNN: https://edition.cnn.com/2021/07/08/tech/usky-pod-sharjah-uae-spc-intl/index.html?fbclid=IwAR0sltnnSb8hz_5VHmzmlv4bxtHzZ5F8KJ_BcQGi7Tf6Nx-z9KxZ67hDc1w

Chia sẻ bài viết ngay