Bản tin 268# – Unitsky về loại hình vận tải mới | Đoàn công tác từ Ấn Độ | Đợt thực tập tại UAE!

Trong bản tin này.
Thanh niên tài năng từ UAE đánh giá cao vận tải đường dây tại Sharjah.
Công ty-nhà phát triển vận tải đường dây đã trải qua kiểm toán tài chính quốc tế.
Lãnh đạo cấp cao của công ty-nhà phát triển đã nhận được chứng nhận từ Viện nghiên cứu Mỹ về quản lý các dự án.

Chia sẻ bài viết ngay