#SpaceWay | Phương tiện vận chuyển không gian thay thế Tên lửa đẩy tiết kiệm, thân thiện và an toàn.

Trái ngược với sự sáng tạo mang tính hủy diệt của kỹ sư người Nga Garin từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của A. Tolstoy, người đã truyền cảm hứng cho chúng ta đến tiêu đề của bản tin tức ngày hôm nay, Phương tiện hành tinh chung của Yunitskiy được phát minh và chế tạo ở cấp độ kỹ thuật với danh nghĩa tiết kiệm nhân loại.

Chia sẻ bài viết ngay