Phỏng vấn ngài Anatoly Yunitsky về kết quả của năm 2021 – Các dự án thương mại- Hợp đồng- Tài trợ

Năm đi đã trở thành một trong những năm khó khăn nhất. Nhưng, bất chấp mọi khó khăn, công ty đã phát triển và ngày càng hoàn thiện. Năm nay Unitsky String Technologies Inc. đã ký 4 hợp đồng, nhận các dự án thương mại và chứng nhận từ TUV. Trong một cuộc phỏng vấn với Anatoly Yunitskiy, Nhà thiết kế chung và Tác giả của String Technologies, chúng tôi cũng đã nói về các đơn đặt hàng mà Unitsky String Technologies Inc. từ khắp nơi trên thế giới và về lợi thế của công nghệ dây so với vận tải truyền thống.

Chia sẻ bài viết ngay