Mùn UniTerra – Canh tác đất sáng tạo

Đất là gì? Làm thế nào để tăng khả năng sinh sản của nó? Tại sao phân bón hiện đại có hại? Nông nghiệp sẽ thay đổi như thế nào trong thế kỷ XXll? Hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác cùng với một nhóm các nhà khoa học đến từ Belarus.

Chia sẻ bài viết ngay