KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ SKYWAY

Kiểm toán tài chính của một công ty là một trong những yếu tố quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của một công ty, nó chứng tỏ sự tuân thủ của công ty với các nguyên tắc công khai và minh bạch về tài chính.

Skyway “Công nghệ chuỗi” đã có những báo cáo tài chính hàng năm từ năm 2015 cho đến nay, công ty được đơn vị kiểm toán trong nước thống kê và kiểm toán tình hình tài chính của công ty qua từng giai đoạn phát triển và đã có báo cáo tài chính hàng năm được công bố 1 cách rõ ràng và minh bạch.

Kiểm toán tài chính năm 2015
Kiểm toán tài chính năm 2016
Kiểm toán tài chính năm 2017
Kiểm toán tài chính năm 2018
Kiểm toán 2018 tiếng việt
Kiểm toán tài chính năm 2019 do đơn vị kiểm toán trong nước báo cáo
Bản tiếng việt báo cáo kiểm toán trong nước
Kiểm toán tài chính năm 2019 do đơn vị kiểm toán Quốc Tế BDO báo cáo (Bản tiếng Nga)
Kiểm toán tài chính năm 2019 do đơn vị kiểm toán Quốc Tế BDO báo cáo (Bản tiếng Anh)

Kiểm toán tài chính năm 2020 do đơn vị kiểm toán Quốc Tế BDO báo cáo (Bản tiếng Anh)

Chia sẻ bài viết ngay