Đầu tư

08/06/2020 - 4:39
CÁC NGUỒN THU NHẬP DÀI HẠN VỚI SKYWAY!!! 1/ Cổ tức: cổ tức là nguồn thu nhập thụ động hàng năm dựa trên số cp...

Quyền lợi cổ đông.

15/05/2019 - 9:41
QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG SKYWAY *  Nhà đầu tư có 4 quyền lợi : 1. Sau 3 năm nếu NĐT muốn thu hồi vốn ,...

Skyway là gì?

15/05/2019 - 9:09
DỰ ÁN SKYWAY LÀ GÌ? —- SKYWAY Là dự án khoa học về giao thông. Công nghệ skyway đã nghiên cứu thử nghiệm 40 năm....

Ai đã ủng hộ dự án?

08/04/2019 - 4:36
 Rod Hook : Cựu bộ trưởng vận tải, hạ tầng và quy hoạch Nam Úc  Lebed Alexander Ivanovich: Nhà hoạt động quân đội và chính...