Cuộc phỏng vấn với Giám Đốc của Unitsky String Technologies Inc.

Cuộc phòng vấn giám đốc của Unitsky String Technologies Inc, bà “Nadezhda Kosareva”. Cuộc phỏng vấn sẽ nói về các phương hướng hoạt động và các dự án thương mại của UST:

5 năm trước, toàn bộ đội ngũ của chúng tôi làm việc trong một văn phòng thuê nhỏ, nhưng thậm chí trong những điều kiện như thế, chúng tôi đã có thể chuẩn bị được cho triển lãm Innotrans tại Berlin, nơi đã ra mắt vận tải đường dây đầu tiên. Hôm nay, chúng tôi sở hữu cả một tòa nhà. Chúng tôi có nhiều phát triển bí mật, vì thế, đối với chúng tôi, việc được làm việc trong không gian thống nhất, nơi không có các công ty khác, là rất quan trọng…”

 

 

Chia sẻ bài viết ngay